Ev > Xəbərlər > Şirkət xəbərləri

Rolikli konveyerin rolu və onun tətbiqi sənayesinin əhatə dairəsi

2022-04-26

Thediyircəkli konveyeristehsal müəssisəsinin logistik nəqliyyat avadanlığı kimi roller cihazını qəbul edir. Rolikli konveyer xətti rahat quraşdırma, böyük daşıma qabiliyyəti və çoxbucaqlı daşıma xüsusiyyətlərinə malikdir. Rolikli konveyer avadanlığı, diyircəkli konveyerin daşıyıcı və sürücülük hissəsi kimi meydança ilə idarə olunan rulonları qəbul edir. Rolikli konveyerin müxtəlif addım uzunluğuna və eninə görə, daşınma materiallarına uyğunlaşma da fərqlidir.Rolikli konveyerlərtez-tez qeyri-müntəzəm səth formaları olan əşyaları çatdırmaq üçün istifadə olunur. Rolikli konveyerin idarəedici çarxının səthinin hamarlığına görə ondan bəzi qutulu toplu materialların daşınması üçün də istifadə oluna bilər. Rolikli konveyer müxtəlif mühitlərdə istifadə oluna bilən bir növ daşıma avadanlığıdır.Etibarlı mexaniki xassələri və uzunömürlü daşıma qabiliyyətidiyircəkli konveyerroller konveyer istehsal xəttini müxtəlif sənaye sahələrinin istehsalında və emalında aktiv etmək. Rolikli konveyerlər təkcə içkilərin istehsalında, poçt çeşidləmə sistemlərində, tərəvəzlərin təmizlənməsində, süd məhsullarının sterilizasiyasında deyil, həm də toz metallurgiyasında, limanlarda, kömür, tikinti materiallarında və s. diyircəkli konveyerlər xüsusi kənd təsərrüfatı işləri və hərbi istehsal üçün də istifadə edilə bilər.Rolikli konveyerlərdırmaşma nəqliyyatı üçün də istifadə edilə bilər. Bir tərəfdən, diyircəkli konveyerin yer planı optimallaşdırıla bilər; digər tərəfdən istehsal vasitələrini təkmilləşdirə bilər. Rolikli konveyer yük təzyiqini və silindrli konveyerin iş təzyiqini azaltmaq üçün iki diyircəkli konveyerlə də birləşdirilə bilər. Rolikli konveyerlər geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Əsasən müxtəlif çantalar, altlıqlar və digər malların daşınması üçün istifadə olunur. Toplu yüklər, kiçik parçalar və qeyri-müntəzəm əşyalar paletlərdə daşınmalıdır. Rolikli konveyerləri birləşdirmək və filtrləmək asan olduğundan, çoxludiyircəkli konveyerxətləri və digər daşıma avadanlıqları və ya xüsusi maşınlar materialların daşınması üçün mürəkkəb logistika daşıma sistemini formalaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Rolikli konveyerlər ötürmə formasına görə enerjisiz rulonlara, elektriklə işləyən rulonlara və elektrik çarxlarına bölünə bilər. Planına görə onu üfüqi daşıma, maili daşıma və dönmə daşımaya bölmək olar. Rolikli konveyerin istismar spesifikasiyası da bir çox istehsal müəssisələrinin diqqət mərkəzindədir ki, bu da diyircəkli konveyerin daşıma səmərəliliyi və xidmət müddəti ilə birbaşa bağlıdır.